Nabídka služeb

Provádíme geodetické práce všeho druhu.

Práce spojené s katastrem nemovitostí

  • Geomerické plány pro rozdělení pozemků, zaměření staveb (budov) a přístaveb, věcná břemena apod. jako přílohy k listinám pro vklad nebo zápis do katrastru nemovitostí
  • Vytyčování hranic pozemků
  • Majetkoprávní smlouvy pro vklad

Práce v inženýrské geodézii

  • Polohopisné a výškopisné plány (účelové mapy) jako podklady pro projektanty
  • Vytyčování a dokumentace skutečného provedení staveb pozemních, dopravních, vodohospodářských, staveb inženýrských sítí, speciálních technologií, (zpracování dle směrnic a požadavků jednotlivých správců sítí – ČEZ, RWE...)
  • Jeřábové dráhy
  • Zaměření stávajících budov včetně vyhotovení stavebních výkresů, pohledů a řezů
  • Speciální práce – výpočty ploch a kubatur, měření svislostí, kontrolní měření atd.