Odborná způsobilost

Geodetické práce ověřují úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři:

Ing. Jiří Jánský, číslo oprávnění 131/95 v rozsahu podle §13, odst.1, písm. a), b) a c) zákona 200/1994 Sb.

Ing. Vlastimil Žáček, číslo oprávnění 2304/06 v rozsahu podle §13, odst.1, písm. a) a c) zákona 200/1994 Sb.

Oprávnění k podnikání:

Detail [»]
-